Töös objektid

  • Tallinna reoveepuhastusjaama mehaanilise puhastusetapi rekonstrueerimine

Töö sisu: Rekonstrueeritakse ja osaliselt laiendatakse puhastusetapp.
Valmimine: 2022

  • Kose aleviku reoveepuhasti laiendamine

Töö sisu: Laiendatakse reoveepuhasti ja kompostimise väljak.
Valmimine: 2021

  • Jüri aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine

Töö sisu: Rekonstrueeritakse reoveepuhasti.
Valmimine: 2021

  • Türisalu (Keila-Joa) reoveepuhasti laiendamine

Töö sisu: Teostatakse reoveepuhasti laiendus.
Valmimine: 2021

  • Tali reoveepuhasti rekonstrueerimine

Töö sisu: Rekonstrueeritakse reoveepuhasti.
Valmimine: 2021

  • Biogaasijaama ehitustööd Kaarlijärvel

Töö sisu: Reovee anaeroobse töötluse rajamine.
Valmimine: 2021

  • Karksi gaasitrassi sondisõlme ehitustööd

Töö sisu: Teostatakse kaevetööd, platside ehitus ja heakorra tööd.
Valmimine: 2020

  • Puiatu ja Paldiski gaasikompressorjaamade ehitustööd

Töö sisu: Gaasikompressorjaamade ehitustööde teostamine.
Valmimine: 2020