Töös objektid

  • Tallinna reoveepuhastusjaama mehaanilise puhastusetapi rekonstrueerimine

Töö sisu: Rekonstrueeritakse ja osaliselt laiendatakse puhastusetapp.
Valmimine: 2022

  • Türisalu (Keila-Joa) reoveepuhasti laiendamine

Töö sisu: Teostatakse reoveepuhasti laiendus.
Valmimine: 2021

  • Viimsi valla Muuga reoveepumpla ehitustööd

Töö sisu: Ehitatakse võrehoone ja teostatakse võreseadme paigaldus.
Valmimine: 2020

  • Sillamäele turu ehitustööd

Töö sisu: Projekteeritakse ja ehitatakse turuhoone.
Valmimine: 2020

  • Puiatu ja Paldiski gaasikompressorjaamade ehitustööd

Töö sisu: Gaasikompressorjaamade ehitustööde teostamine.
Valmimine: 2020