Töös objektid

  • Puiatu ja Paldiski gaasi kompressorjaama ehitustööd

Töö sisu: Gaasi kompressorjaamade ehitustööde teostamine.
Valmimine: 2019

  • Põlva linna reoveepuhasti rekonstrueerimise ehitustööd

Töö sisu: Rekonstrueeritakse reoveepuhasti Põlva linnas.
Valmimine: 2019

  • Karksi gaasimõõtejaama rekonstrueerimine

Töö sisu: Gaasimõõtejaama mõõtehoone ja juhtimishoone koos vajalike rajatistega ehitustööd Mulgi vallas.
Valmimine: 2019

  • Willenbrock Baltic OÜ büroo- ja remondihoone projekteerimis-ehitustööd

Töö sisu: Projekteeritakse ja ehitatakse laotõstukite remondihall koos bürooga.
Valmimine: 2019