rvt ehitajaRVT Ehitus

RVT Ehitus OÜ on ehitusvaldkonnas tegutsev ettevõte. Tegeleme peatöövõtu ja projektijuhtimisega hoonete ja rajatiste ehitusel.

Oleme ühtviisi pühendunud sõltumata, kas tegemist on lihtsama või keerukat tehnilist inseneritööd vajava projektiga. Oleme seadnud endale eesmärgiks olla avatud ja sõbralikku koostööd pakkuv partner ning meie jaoks on esikohal rahulolev tellija.

RVT Ehitus OÜ loodi endiste Skanska AS töötajate poolt. 2013. a. omandasime ettevõtte müügilepinguga Skanska AS keskkonnaehituse allüksuse. RVT Ehitus OÜ tööde referentsid ulatuvad aastasse 1993.

Meie jaoks on väga oluline järgida kõrgeid standardeid tööohutuses, tööde läbiviimisel ja teostatud tööde kvaliteedis.

RVT Ehitus OÜ meeskonna liikmetel on laialdased üldehituse ja inseneriehituse kogemused, mida toetab hea haridus ning selle kinnituseks on Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt väljastatud kutsetunnistused. Meie projektijuhid ja objektijuhid on aastate jooksul osalenud erinevate korterelamute, kaubanduskeskuste, ärihoonete, koolimajade, spordikeskuste, tootmishoonete, reoveepuhastite, torustike ehitustöödel ja seadmete paigaldamisel.

Pakume üldehituse, keskkonnaehituse ja tööstusehituse valdkonnas projektide teostamist peatöövõtu, projektijuhtimise ja projekteerimis-ehitustöövõtu korras.