keskkonnaehitus rvt sillamäeKeskkonnaehitus

Keskkonnaehitus on valdkond, millesse suhtume väga tõsiselt. Pakume väiksemate ja suuremate reoveepuhastite, veepuhastuse ja välisvõrkude projekteerimis- ja ehitustöid.

  • Reoveepuhastid
  • Joogivee puhastus
  • Pumplad
  • Kanalisatsioonitorustikud
  • Veetorustikud
  • Sadeveetorustikud
  • Biogaasijaamad
  • Mahutid
  • Insenertehnilised ehtised

Hindame kõrgelt keskkonnasäästu ja taaskasutust. Soovime, et meie tegevusest oleks kasu nii loodusele kui inimestele. Seetõttu teostame väga suure vastutustundega keskkonnaprojektide ehitamist.

Meie meeskond on aastate jooksul ehitanud nii suuri kui väikeseid reoveepuhasteid ning rajanud joogiveepuhasteid. Oleme paigaldanud erinevaid välisvõrke, et uute torustikega oleksid vähendatud lekked ja seeläbi tagatud keskkonnahoid ja sääst.

Omandatud kogemustega oleme valmis teostama projekte juba alates projekteerimisest, leides tellijale ja keskkonnale kõige parema lahenduse ning viies selle ellu. Koos koostööpartneritega pakume keskkonnaobjektide opereerimist ja analüüside teostamist.

Tutvu meie projektidega.

Vaivara käitluskeskus
Link
Muuga reoveepuhasti
Link
Paljassaare reoveepuhasti
Link
Sillamäe reoveepuhasti
Link
Rakvere eeltöötlus
Link
Ämari Lennubaasi reoveepuhasti
Link