Ehituse peatöövõtt ja
projektijuhtimine

 

RVT Ehitus

RVT Ehitus OÜ on ehitusvaldkonnas tegutsev ettevõte.

Tegeleme peatöövõtu ja projektijuhtimisega hoonete ja rajatiste ehitusel. Pakume üldehitust, keskkonnaehitust ja tööstusehitust.

Oleme ühtviisi pühendunud sõltumata, kas tegemist on lihtsama või keerukat tehnilist inseneritööd vajava projektiga.

Meie eesmärk on olla avatud ja sõbralikku koostööd pakkuv partner ning meie jaoks on esikohal rahulolev tellija.

 

 

Tehtud tööd

Estonian Cell projekteerimis- ja ehitustööd

https://rvt.ee/tehtud-tood/2014-2/estonian-cell/

Sillamäe reoveepuhasti rekonstrueerimine

https://rvt.ee/tehtud-tood/2015-2/sillamae-reoveepuhasti/

Laagri spordi- ja vabaajakeskuse ehitustööd

https://rvt.ee/tehtud-tood/2016-2/laagri-spordi-ja-vabaajakeskus/

Muuga reoveepuhasti rekonstrueerimine

https://rvt.ee/tehtud-tood/2015-2/muuga-reoveepuhasti/
 

Teenused

Üldehitus

Erinevate hoonete ja konstruktsioonide projekteerimine ja ehitustööd. Elamutest kuni tuletornideni.

https://rvt.ee/ettevottest/

Keskkonnaehitus

Tegeleme väiksemate ja suuremate reoveepuhastite, veepuhastuse, välisvõrkude projekteerimise ja ehitustöödega.

https://rvt.ee/keskkonnaehitus/

Tööstusehitus

Tööd alates seadmete montaažist kuni tööstusele vajalike hoonete ehituse ja taristu rajamiseni.

https://rvt.ee/toostusehitus/

Meeskond

Taavo Säärits
Juhatuse liige/juhataja
Jaak Kleinberg
Juhatuse liige/projektijuht
Rein Laikoja
Juhatuse liige/projektijuht
Voitek Karnatsevitš
Objektijuht
Riho Horn
Objektijuht
Oleg Jarnõhh
Objektijuht