Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskus

Tellija: Keskkonnaagentuur

Töö sisu: Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse nõrgvee ja saastatud sademevee puhastussüsteemi seadmete paigaldamiseks vajalikud seonduvad projekteerimis- ja ehitustööd.

Eesti ainukeses ohtlike jäätmete käitluskeskuses jäätmete ladestusala nõrgvee ja saastatud sademevee puhastussüsteemi seadmete paigalduseks vajalikud projekteerimis- ja ehitustööd ning pumplate ning torustike rajamine. Töö tulemusena vastab puhastatud heitvesi kõigile tänapäeva keskkonnanormidele.

Valmimine: 2015