Tellija: AS Tallinna Vesi

Töö sisu: Tallinna Reoveepuhasti koagulandi doseerimissüsteemi ehitus ja puhastatud reovee pumpla imibasseini rekonstrueerimine.

Tallinna Vesi AS reoveepuhastil koagulandi mahuti koos pumpla ja doseerimissõlmedega ehitustööd, fosfori mõõtesüsteemi paigaldus. Töö käigus rekonstrueeriti puhastatud reovee bassein ja rajati pealevoolu pumplale jaotussõlm ning suunati ümber basseine ühendav 1400 mm kollektor. Töö tulemusel paranes reoveepuhastis fosoriärastus ja koagulanti saab lisada säästlikumalt ning on võimalik teostatada pumpla hooldustöid ja efektiivsemalt juhtida pumpla tööd.

Valmimine: 2016