Rakvere reoveepuhasti rekonstrueerimine

Tellija: Rakvere Vesi AS

Töö sisu: Rakvere reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd. Reoveepuhasti eelpuhastuse, mehhaanilise puhastuse ja bioloogilise puhastuse osade seadmete ja rajatiste rekonstrueerimine. Muuhulgas rekonstrueeriti mudamahutid ja mudatöötlus. Uute seadmete paigaldusega tõhustati reoveepuhasti settetöötlust.

Valmimine: 2013