Ämari Lennubaasi kasarmute reoveepuhasti ehitus

Tellija: Riverside OÜ
Töö sisu: Projekteeriti ja ehitati sõjaväelinnakule uus annusreoveepuhasti aktiivmuda puhastusprotsessiga protsessimahuti koos selle juurde kuuluvate lisamahutitega (ühtlustusmahuti ja mudatihendi mahuti), eelpuhastus. Ehitati uued pealt kaetud mahutid, rajati vajalikud torustikud, paigaldati pumpla ja võrekaev, teostati haljastustööd. Teostati uute seadmete paigaldamine ja häälestamine.
Valmimine: 2014