Muuga reoveepuhasti rekonstrueerimine

Tellija: AS Viimsi Vesi

Töö sisu: Viimsi vallas lammutati olemasolev amortiseerunud puhasti. Rajati uus tänapäevastele nõuetele ja suurenenud mahtudele vastav SBR reoveepuhasti koos reovee töötlusseadmetega, kaasaegse mudakäitluse ja kompostimise tehnoloogia ja selle juurde kuuluva vajaliku taristu ja hoonetega. Töö tulemusel tagatakse reovee nõutekohane puhastus.

Valmimine: 2015