• Estonian Cell AS aeroobse reoveepuhasti projekteerimis-ehitustööd

Töö sisu: Rajatakse reoveepuhasti laiendus.
Valmimine: 2018

  • Haapsalu ning Uuemõisa vee – ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimine 

Töö sisu: Rekonstrueeritakse vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning reoveepuhastis mahutid ja paigaldatakse uusi tehnoloogilisi seadmeid.
Valmimine: 2018

  • Kunda biometaani tehase ehitustööde teostamine 

Töö sisu: Biometaani tootmisüksuse tarbeks torustike paigalduse ja ehitustööde teostamine.
Valmimine: 2018

  • Märjamaa alevi reoveepuhasti projekteerimis-ehitustööd

Töö sisu: Rekonstrueeritakse Märjamaa alevi reoveepuhasti.
Valmimine: 2018

  • Sillamäe Maksimarketi kaubanduskeskuse ehitustööd

Töö sisu: Viru pst 5, Sillamäe kaubanduskeskuse ehitustööd. Kaubanduskeskuses hakkab asuma Maksimarketi pood, apteek ja lillepood .
Valmimine: 2018

  • Karulaugu spordikeskuse projektijuhtimine

Töö sisu: Viimsis spordikeskuse, milles on korvapalliväljak, neli sisetenniseväljakut ja kaks välistenniseväljakut koos kaasnevate ruumidega ehitustööd.
Valmimine: 2018