• Tule puurkaevpumpla kinnise joogiveemahuti projekteerimis- ja ehitustööd

Töö sisu: Olemasoleva joogiveemahuti lammutustööd, uue mahuti projekteerimis- ja ehitustööd, pumpla fassaadi rekonstrueerimine.

  • Tiskre ärimaja ehitustööd

Töö sisu: Kolmekorruselise kontorihoone ehitustööd Haabersti linnaosas.

  • AS Farmi Piimatööstus Jõhvi tootmise reovee eelpuhastuse ehitustööd

Töö sisu:  Jõhvi linnas AS Farmi Piimatööstuse reovee eelpuhasti tehnohoone, reovee mehaanilise eelpuhastuse ja ühtlustusmahuti väljaehitamine.

  • Laagri spordi- ja vabaajakeskuse ehitustööd

Töö sisu: Kuue siseväljaku ja kahe välisväljakuga tennisekeskuse koos olmeruumidega ehitus- ja projekteerimistööd Laagri alevikus.

  • Tallinna Reoveepuhasti 

Tellija: AS Tallinna Vesi
Töö sisu: Tallinna Reoveepuhasti koagulandi doseerimissüsteemi ehitus ja puhastatud reovee pumpla imibasseini rekonstrueerimine.
Tallinna Vesi AS reoveepuhastil koagulandi mahuti koos pumpla ja doseerimissõlmedega ehitustööd, fosfori mõõtesüsteemi paigaldus. Töö käigus rekonstrueeriti puhastatud reovee bassein ja rajati pealevoolu pumplale jaotussõlm ning suunati ümber basseine ühendav 1400 mm kollektor. Töö tulemusel paranes reoveepuhastis fosoriärastus ja koagulanti saab lisada säästlikumalt ning on võimalik teostatada pumpla hooldustöid ja efektiivsemalt juhtida pumpla tööd.

Laagri spordi- ja vabaajakeskus
Link
Tallinna Reoveepuhasti
Link
Tiskre ärimaja
Link
Farmi piimatööstuse reoveepuhasti
Link