• Tali reoveepuhasti rekonstrueerimine

Töö sisu: Rekonstrueeritakse reoveepuhasti.
Valmimine: 2021

  • Biogaasijaama ehitustööd Kaarlijärvel

Töö sisu: Reovee anaeroobse töötluse rajamine.
Valmimine: 2021

  • Kose aleviku reoveepuhasti laiendamine

Töö sisu: Laiendatakse reoveepuhasti ja kompostimise väljak.
Valmimine: 2021

  • Jüri aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine

Töö sisu: Rekonstrueeritakse reoveepuhasti.
Valmimine: 2021

  • Türisalu (Keila-Joa) reoveepuhasti laiendamine

Töö sisu: Teostatakse reoveepuhasti laiendus.
Valmimine: 2021