• Karksi gaasitrassi sondisõlme ehitustööd

Töö sisu: Teostati kaevetööd, platside ehitus ja heakorra tööd.

  • Puiatu ja Paldiski gaasikompressorjaamade ehitustööd

Töö sisu: Teostati gaasikompressorjaamade ehitustööd.

  • Viimsi valla Muuga reoveepumpla ehitustööd

Töö sisu: Ehitatati võrehoone ja teostati võreseadme paigaldus.

  • Sillamäele turu ehitustööd

Töö sisu: Projekteeriti ja ehitati turuhoone.

  • Elvarem kontori ja tootmishoone ehitustööd

Töö sisu: Ehitati kontori ja tootmishoone Jõhvis.