Töös objektid

 • Vasalemma reoveepuhasti projekteerimise ja ehitustööd

Töö sisu: Rajatakse reoveepuhasti.
Valmimine: 2024

 • Tallinna veepuhastusjaama seliti rekonstrueerimine

Töö sisu: Rekonstrueeritakse joogivee seliti Ülemiste veepuhastusjaamas.
Valmimine: 2024

 • Kaunissaare paisu ja regulaatori ajamite rekonstrueerimine

Töö sisu: Vahetatakse välja paisu ja regulaatori ajamid.
Valmimine: 2024

 • Veetöötluse jaama ehitustööd Võrumaal

Töö sisu: Uue veetöötlusjaama koos tehnoloogia ja automaatikaga ehitustööd.
Valmimine: 2024

 • Rakvere reoveepuhasti peapumpla võreseadme paigaldamine

Töö sisu: Uuendatakse peapumpla võrepaigaldis.
Valmimine: 2024

 • Tallinna reoveepuhasti eelsetiti rekonstrueerimise II etapp

Töö sisu: Teostatakse eelsetiti betoonitööd.
Valmimine: 2024

 • Kadaka tee 46A kontoriruumide remonditööd Tallinnas

Töö sisu: Ehitatakse uued kontoriruumid ja paigaldatakse tehnosüsteemid.
Valmimine: 2024

 • Radari reoveepumpla ehitustööd Peetris, Rae vallas

Töö sisu: Rajatakse mitme mahutiline betoonist reoveepumpla kuivasetusega pumpadega.
Valmimine: 2024

 • LNG laadimisvarre paigaldustööd Paldiskis

Töö sisu: Paigaldatakse LNG laadimisvars.
Valmimine: 2024

 • Merise tulepaagi rekonstrueerimine Saaremaal

Töö sisu: Lammutatatakse vana navigatsioonimärk ja paigaldatakse uus.
Valmimine: 2024

 • Tallinna reoveepuhasti õhupuhurite paigaldus

Töö sisu: Paigaldatakse uued õhupuhurid.
Valmimine: 2025

 • Tallinna reoveepuhastusjaama metaantankide rekonstrueerimine

Töö sisu: Rekonstrueeritakse gaasitootmise mahutid.
Valmimine: 2025