• Võru reoveepuhasti rekonstrueerimine

Töö sisu: Rekonstrueeriti reoveepuhasti.

  • Tallinna reoveepuhastusjaama mudatihendite rekonstrueerimine

Töö sisu: Rekonstrueeriti mudatihendamise etapp.

  • Tallinna reoveepuhastusjaama mehaanilise puhastusetapi rekonstrueerimine

Töö sisu: Rekonstrueeriti ja osaliselt laiendati puhastusetapp.

  • Vaela veetöötlusjaama rekonstrueerimise tööd

Töö sisu: Rekonstrueeriti veetöötlusjaam.

  • Tallinna reoveepuhastusjaama paakautode vastuvõtusõlm

Töö sisu: Rajati paakautode tühendamise sõlm.

  • Muuga reoveepumpla möödaviigusüsteem

Töö sisu: Rajati reoveepumpla jaotuskambri möödaviigusüsteem.