• Põltsamaa reoveepuhasti rekonstrueerimise ehitustööd

Töö sisu: Rekonstrueeriti reoveepuhasti.
Valmimine: 2023

  • Turba reoveepuhasti rekonstrueerimise ehitustööd

Töö sisu: Rekonstrueeriti reoveepuhasti.
Valmimine: 2023

  • Kadaka tee 46A tootmishoone laiendus Tallinnas

Töö sisu: Ehitati puhasruumi nõuetele vastavad toomisruumid ja laiendati hoonet. Paigaldatiuued tehnosüsteemid.
Valmimine: 2023

  • Põdra reoveepumpla ehitustööd Uuesalus, Rae vallas

Töö sisu: Rajati mitme mahutiline betoonist reoveepumpla kuivasetusega pumpadega.
Valmimine: 2023

  • Tallinna reoveepuhastusjaama peapumplas pumba paigaldus

Töö sisu: Paigaldati uus reoveepump.
Valmimine: 2023