• Silikaadi Tehnopark OÜ laohoone projekteerimis- ja ehitustööd

Töö sisu: Laohoone ja kontoriruumide ehitustööd Nõmme linnaosas Tallinnas.

  • Navigatsiooni püsimärgi Emmaste sihi ülemise tulepaagi likvideerimine ja ehitamine

Töö sisu: Hiiumaa lõunakaldal vana metallkarkassist tulepaagi likvideerimine ja uue tulepaagi ehitamine metalltorust.

  • Veeta OÜ juurvilja töötlemishoone ehitustööd

Töö sisu: Töötlemishoone ehitustööd Pala vallas.

  • Welmet OÜ keevitushalli ehitustööd

Töö sisu: Keevitushalli üldehitustööd Halinga vallas.

  • Tallinna Veepuhastusjaama seliti 3A rekonstrueerimine

Töö sisu: Tallinna Veepuhastusjaama hõljuvkihiga seliti  nr 3A lammutustööd ja uute tehnoloogiliste torustike ja torude tugede paigaldamine

  • Milpaber AS laohoone ehitustööd

Töö sisu: Laohoone koos kontoriruumidega ehitustööd Rae vallas.

  • Värska gaasimõõtejaama ehitustööd

Töö sisu: Gaasimõõtejaama mõõtehoone rekonstrueerimine ja juhtimishoone koos vajalike rajatistega ehitustööd Värska vallas.

Silikaadi Tehnopark OÜ laohoone
Link
Milpaber AS laohoone
Link
Welmet OÜ keevitushall
Link
Värska gaasmõõtejaama ehitustööd
Link